"Doar împreună putem avea un oraş curat!"
Acasă > Servicii > Salubrizare menajeră
 

Salubrizare menajeră

Executăm prestaţii de salubrizare menajera şi industrială având ca beneficiari persoane fizice şi juridice, asociaţii de locatari şi proprietari. Încă de la început ,obiectivul major al conducerii societăţii a fost să convingă populaţia de necesitatea introducerii pe piaţă a sistemului european de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor menajere .
Modernizarea rapidă a sistemului de salubrizare menajera s-a putut realiza prin utilizarea maşinilor performante MAN şi MERCEDES aduse de partenerul german , precum şi de autospeciale IVECO achiziţionate în leasing.
Tehnologia modernă , automatizarea operaţiilor , calitatea, estetica şi rentabilitatea au fost factorii determinanţi în ceea ce priveşte contractarea prestaţiilor de salubritate cu toţi beneficiarii .
Implementarea sistemului de precolectare a reziduurilor în europubele şi eurocontainere s-a făcut într-un ritm susţinut. Anual societatea a achiziţionat recipienţii necesari extinderii activităţii, pentru dezvoltarea şi modernizarea în acelaşi timp a activităţii de salubrizare menajeră.
De asemenea s-a iniţiat activitatea de colectare selectivă a deşeurilor, astfel s-au amplasat recipienţi speciali pentru colectat hârtie şi PET, la asociaţiile de locatari şi proprietari . Deşeurile colectate sunt comercializate prin firme de specialitate.